• लुम्बिनी प्रदेश सरकार

  कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

  लिवाङ, रोल्पा


  नीति/ नियमावली
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
  1 स्थानीय तहको साझेदारीमा सार्वजनिक जग्गामा फलफुल तथा पुष्पबाटिका निर्माण कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ नीति/ नियमावली 2077-08-11 View
  2 स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमूना फार्म स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ नीति/ नियमावली 2077-08-02 View
  3 सहकारी मार्फत युवा उद्यमशीलता तथा महिला सहकारी मार्फत संचालित व्यवसायमा सहयोग कार्यक्रम संचालन विधि, २०७६ नीति/ नियमावली 2077-08-16 View
  4 National Advisory Committees for Livestock Development-19568.pdf नीति/ नियमावली 2077-08-11 View
  5 ATWG Guidelines (Nirdesika)-2064 नीति/ नियमावली 2077-08-04 View
  6 National Agricultural Policy-2061 नीति/ नियमावली 2077-08-04 View
  © 2023 Copyright : भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, लिवाङ, रोल्पा
  Last Updated: 2078/12/20
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.