• लुम्बिनी प्रदेश सरकार

  कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

  लिवाङ, रोल्पा


  कार्यविधि/ निर्देशिका
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
  1 मिल्क-एनालाईजर-मेशिन-बितरण कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  2 मागमा-आधारित-अनुदान-कार्यक्रम-कार्यविधि-२०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  3 मत्स्य-विकास-तथा-प्रवर्द्धन-कार्यक्रम-सञ्_चालन-विधि-२०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  4 बाख्राको-व्रिडर-र-मल्टिप्लायर-हर्ड-कार्यक्रम-संचालन-विधि-२०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  5 प्रजननका-लागी-बोका-वितरण-कार्यक्रम कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  6 पशुपन्छी-विकास-कार्यक्रम-संचालन-कार्यविधि-२०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  7 पशुपन्क्षी-उत्पादन-प्रवर्द्धन-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-निर्देशिका-२०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  8 कृषि-तथा-पशु-विषय-अध्ययन-गरेका-युवाहरुलाई-उद्यमशीलता-विकास-कार्यक्रम-सञ्चालन-कार्यविधि-२०७६.pdf कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-01 View
  9 कृषि-प्राविधिकधारका-विद्यालयमा-अनुदान-सहयोग-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-कार्यविधि-२०७६.pdf कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-05 View
  10 ghas-ko-nursary-karyabidi-low.pdf कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  11 silo-pit-karyabidi-low.pdf कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-01 View
  12 simantakrit-karyabidi-low.pdf कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-05 View
  13 उन्नत-घाँस-विउ-विजन-भण्डार-भवन-निर्माण-सहयोग-reduced.pdf कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-02 View
  14 निजि-व्यावसायीक-फार्म-स्थापना-तथा-reduced.pdf कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-04 View
  15 प्रजननका-लागी-बोका-वितरण-कार्यक्रम-reduced.pdf कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-02 View
  16 मिल्क-एनालाईजर-मेशिन-बितरण-reduced.pdf कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-04 View
  17 कृषि-पर्यटन-प्रवर्द्धन-मार्फत-आय-आर्जनमा-सहयोग-कार्यक्रम-कार्यान-reduced.pd कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-04 View
  18 मागमा-आधारित-अनुदान-कार्यक्रम-कार्यविधि-२०७५-reduced.pdf कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-16 View
  19 उत्पादन-दुध-प्रवर्द्धनमा-आधारित-किसान-सहयोग-कार्यक्रम-कार्यविधि-२०७५-reduced.pd कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-12 View
  20 matsya_utpadan_bishesh_karyakram_pahilo_sansodhan_2073_1_1510913234.pd कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-06 View
  21 Karyabidhi-Tilapia-Pangasius-Hatchery-2072-1_1510912884.pdf कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  22 karp_hatchory_nirman_n_bybsthapan_1_1510913355.pdf कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-02 View
  23 टि-एम-आर-साइलेज-ह्याचरी-केज-निर्माण-क्रेट-उत्पादन-तथा-अन्य-reduced(1) कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-09 View
  24 पशुपन्क्षी-उत्पादन-प्रवर्द्धन-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-निर्देशिका-२०७५-reduced कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-10 View
  25 narsari_pokhari_nirman_1510913288.pdf कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  26 पशुपन्छी-विकास-कार्यक्रम-संचालन-कार्यविधि-२०७६.pdf कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-17 View
  27 मत्स्य-विकास-तथा-प्रवर्द्धन-कार्यक्रम-सञ्_चालन-विधि-२०७६.pdf कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-10 View
  28 बाख्राको-व्रिडर-र-मल्टिप्लायर-हर्ड-कार्यक्रम-संचालन-विधि-२०७६.pdf कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-02 View
  29 पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-09 View
  30 कृषकसँग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-02 View
  31 ग्रामिण युवा स्वरोजगार प्रवद्र्धन पशु विकास कार्यक्रमको कार्यविधि, २०६४ (पहिलो संशोधन २०७० ) कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-09 View
  32 आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-10 View
  33 कोसेबालीको व्यावसायिक बीउ उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७० कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-04 View
  34 एक जिल्ला एक घांसेवाली स्रोतकेन्द्र स्थापना कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-05 View
  35 कृषि तथा पशु विषय अध्ययन गरेका युवाहरुलाई उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-04 View
  36 एकल महिला लक्षित पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-05 View
  37 कृषि उद्यमी अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन प्रकृया, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-03 View
  38 खर्क सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-05 View
  39 गाई भैसीलाई सुत्केरी आहार भत्ता अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-03 View
  40 कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयमा अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-06 View
  41 सहकारी मार्फत युवा उद्यमशीलता तथा महिला सहकारी मार्फत संचालित व्यवसायमा सहयोग कार्यक्रम संचालन विधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-03 View
  42 दुध उत्पादन तथा बजारीकरणका आधारमा अनुदान पाईलट कार्यक्रम कार्यविधि-२०७३ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-08 View
  43 पशु कल्याण प्रबर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-04 View
  44 शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-05 View
  45 पशुजन्य पदार्थ उत्पादन, विविधीकरण र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-04 View
  46 भेडा बाख्रापालन प्रबर्द्धन कार्यक्रम स‌चालन कार्यविधि-२०७३ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-04 View
  47 पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-04 View
  48 मत्स्य विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन विधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-05 View
  49 पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-06 View
  50 माछामारी जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रादेशिक नदी प्रणालीमा जलीय जीव संरक्षणमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-16 View
  51 उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-09-21 View
  52 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना , परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल २०७७ कार्यविधि/ निर्देशिका 2078-06-08 View
  53 कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि -२०७८ कार्यविधि/ निर्देशिका 2078-09-08 View
  54 कृषि तथा पशुपन्छी प्रबर्द्धन तथा लक्षित समुदाय क्षमता अभिवृद्ध कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ कार्यविधि/ निर्देशिका 2078-12-25 View
  55 कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि - २०७९ कार्यविधि/ निर्देशिका 2079-05-23 View
  56 कृषि_तथा_पशुपन्छी_विकास_कार्यक्रम_सञ्चनलन_कार्यविधि_२०८० कार्यविधि/ निर्देशिका 2080-08-14 View
  © 2024 Copyright : भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, लिवाङ, रोल्पा
  Last Updated: 2080/06/10
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.