• लुम्बिनी प्रदेश सरकार

  कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

  लिवाङ, रोल्पा


  डाउनलोड
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
  1 उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम अन्य 2077-03-04 View Download
  2 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण सूची दर्ता प्रस्तावनाको ढाँचा । फारमहरू 2078-06-08 View Download
  3 कोभिड विशेष पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम नमूना प्रस्ताना फाराम २०७८ अन्य 2078-09-09 View Download
  4 पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम नमूना प्रस्तावना फाराम २०७८ अन्य 2078-09-09 View Download
  5 औषधि व्यवसायी तालिम निवेदन फारम ढाँचा अन्य 2079-02-13 View Download
  6 सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा अन्य 2078-08-15 View Download
  7 प्रस्तावना नमूना फारमहरू 2080-09-05 View Download
  © 2024 Copyright : भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, लिवाङ, रोल्पा
  Last Updated: 2080/06/10
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.