• लुम्बिनी प्रदेश सरकार

  कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

  लिवाङ, रोल्पा


  लिंकहरु
  क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
  1 नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय http://dls.gov.np/ne/
  2 पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय नेपालगंज, बाँके https://aqonpj.gov.np/
  3 पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय प्रदेश ५ https://dolfd.p5.gov.np/ne/
  4 भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं ५ http://molmac.p5.gov.np/
  © 2023 Copyright : भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, लिवाङ, रोल्पा
  Last Updated: 2078/12/20
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.